Kontakt

Wskazane w powyższym formularzu dane będą przetwarzane przez okres roku od dnia ich przekazania INVESTPOL24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. INVESTPOL24 sp. z o.o. informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego, a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Administratora danych osobowych i Inspektora Ochrony Danych (może to być rozwijalne menu) Administratorem Państwa danych osobowych jest INVESTPOL24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska nr 80/82, lok. 700, 00-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000586276, posiadająca NIP: 5272750344 
i Regon: 363006547. Administrator danych osobowych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych, ale w sprawie przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z nim bezpośrednio pod adresem e-mail: info@evitum.pl.

UK

MADECT LTD
590 Kingston Road
SW20 8DN LONDON

VAT : GB 263 0103 53

Account number 18463415
Sort Code 23-05-80
MetroBank

Email: info@evitum.pl
Infolinia: 07481081386

Polska

INVESTPOL24 SP. Z O.O.
GRZYBOWSKA 80/82 LOK.700
00-844 WARSZAWA

VAT UE : 5272750344

Nr rachunku bankowego:
17 1240 5178 1111 0010 6636 2910

Email: info@evitum.pl
Infolinia: 510 780 191

Oficjalny dystrybutor i serwis na terenie Polski produktów MEZATOR ®
INVESTPOL24 SP. Z O.O. jest częścią grupy MADECT LTD z siedzibą w Londynie
Znak towarowy Mezator ® jest prawnie chroniony i zarejestrowany na terenie UE na rzecz MADECT LTD pod nr rejestracyjnym 015860117