Masz pytania? Skontaktuj się z nami

12 + 5 =

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

6 + 3 =

Jeśli wolisz:

kontakt telefoniczny

510 780 191

tradycyjny e-mail

info@evitum.pl

Nasze biuro
GRZYBOWSKA 80/82 LOK.700
00-844 WARSZAWA

VAT UE : 5272750344

Urządzenia w rozumieniu Ustawy z Dnia 20 Maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych DZ.U.NR.107 Poz. 679 A z późniejszymi zmianami nie są urządzeniami medycznymi. Urządzenia te są urządzeniami analityczno-pomiarowymi i mogą być używane na własną odpowiedzialność obsługującego, a Dystrybutor i Producenci nie ponoszą odpowiedzialności za efekty testów i terapii. Test urządzeniem nie zastępuje badania lekarskiego. Zawsze kontaktuj się ze swoim lekarzem.
Jeśli wolisz:

Kontakt telefoniczny

510 780 191

tradycyjny e-mail

info@evitum.pl

Nasze biuro
GRZYBOWSKA 80/82 LOK.700
00-844 WARSZAWA

VAT UE : 5272750344

Kontakt 1
Urządzenia w rozumieniu Ustawy z Dnia 20 Maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych DZ.U.NR.107 Poz. 679 A z późniejszymi zmianami nie są urządzeniami medycznymi. Urządzenia te są urządzeniami analityczno-pomiarowymi i mogą być używane na własną odpowiedzialność obsługującego, a Dystrybutor i Producenci nie ponoszą odpowiedzialności za efekty testów i terapii. Test urządzeniem nie zastępuje badania lekarskiego. Zawsze kontaktuj się ze swoim lekarzem.